Nieuws

20-10-2018

vastgoed schenken zit in de lift.

Ook het Waals Gewest heeft nu de belasting op schenkingen van vastgoed verlaagd en volgt daarmee het voorbeeld van Vlaanderen en Brussel. Het is te verwachten dat schenkingen van onroerende goederen de komende maanden weer zullen toenemen en daarmee de trend van de laatste jaren wordt verder gezet.