Vastgoedbemiddelaar

Als vastgoedbemiddelaar zijn wij de persoon die tussenkomt in de relatie tussen koper en verkoper of huurder en verhuurder, en die de partijen bij elkaar brengt. Onze bijstand is bepalend voor het welslagen van de verkoop, aankoop, verhuring of overdracht van onroerende goederen, rechten of handelsfondsen.

Ben jij tevreden, dan zijn wij tevreden! Dat is de drijfveer van ons kantoor.

Stel gerust hoge eisen en je mag van ons een goede en duidelijke communicatie verwachten. Met zorg en aandacht voor de actuele wettelijke bepalingen, stellen wij verkoop- en huurcontracten op. Je bent dus in goede handen!